Utrecht10 in Cijfers

Binge drinker, 65+ jr

Definitie Percentage binge drinkers van 65 jaar en ouder. Binge drinken is: Mannen: Minstens 1 dag per week 6 glazen of meer Vrouwen: Minstens 1 dag per week 4 glazen of meer Voor indicator binge drinken is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. Er is een onderscheid gemaakt in de vraagstelling voor vrouwen en mannen: ◦Indicator vrouwen: "Heeft u de afgelopen 6 maanden 4 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken?" ◦Indicator mannen: "Hoe vaak heeft u de afgelopen 6 maanden 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken?"