Utrecht10 in Cijfers

Matige tot (zeer) slecht ervaren gezondheid, 65+ jr

Definitie Percentage 65 jaar en ouder dat zich niet gezond voelt (antwoordcategorieen gaatwel tot zeer slecht van onderstaande vraag). Voor indicator ervaren gezondheid is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. De vraagstelling luidt: "Hoe is over het algemeen uw gezondheid?" met de antwoordcategorieën: zeer goed, goed, gaat wel, slecht, zeer slecht.