Utrecht10 in Cijfers

Eenzaam, 65+ jr

Definitie Percentage 65 jarigen en ouder met een gemiddelde/hoge eenzaamheidsscore (de Jong-Gierveld > 3). Voor indicator eenzaamheid (gemiddeld/hoog) is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. Bij deze vraagstelling wordt gebruik gemaakt van de "De Jong Gierveld schaal". Dit is een vragenset bestaande uit 11 items over emotionele en sociale eenzaamheid met drie antwoordcategorieën (ja, min of meer, nee). Bij 'ja' of 'min of meer' scoort men positief. De totale eenzaamheidsscore wordt ingedeeld naar vier niveaus: niet eenzaam (score 0, 1 of 2), matige eenzaamheid (score 3 t/m 8), sterke eenzaamheid (score 9 of 10) en zeer sterke eenzaamheid (score 11).