Utrecht10 in Cijfers

Voldoet niet aan beweegnorm, 65+ jr

Definitie Percentage 65 jaar en ouder dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De norm voor gezond bewegen bij senioren houdt in dat men ten minste 5 dagen per week gedurende een half uur per dag matig intensief beweegt. De indicator is gemeten middels een vragenlijst (zowel digitaal als schriftelijk) voor senioren (65 jaar en ouder). De respondenten in deze monitor die eens in de vier jaar wordt gehouden, zijn willekeurig getrokken uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van elke gemeente. Voor indicator bewegen (NNGB) is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. De vraagstellingen hebben betrekking op het beweeggedrag van het woon/werkverkeer, activiteiten op werk/school, huishoudelijke activiteiten, vrije tijd en sport.