Utrecht10 in Cijfers

Lichamelijke beperking, 65+ jr

Definitie Percentage 65 jaar en ouder met een beperking van zicht, gehoor en/of mobiliteit. Voor de indicator beperking van zicht, gehoor en/of mobiliteit is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. Bij de landelijke vraagstelling voor beperkingen is gebruik gemaakt van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-indicator, welke kan worden opgedeeld 7 vragen over beperkingen van zicht (2 items), gehoor (2 items) en mobiliteit (3 items). De vier antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite; met enige moeite; met grote moeite; alleen met hulp van anderen. De indicator scoort "ja" als minstens één van de vragen met "met grote moeite" of "alleen met hulp van anderen" wordt beantwoord.