Utrecht10 in Cijfers

Geeft mantelzorg, 19-65 jr

Definitie Percentage 19-65 jarigen dat mantelzorg geeft (langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week). Voor indicator mantelzorg geven is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. De vraagstellingen luiden: "Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven?" en "Geeft u deze mantelzorg nu nog?" met de antwoordcategorieën: 'ja' en 'nee'. "Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, reistijd meegerekend?"