Utrecht10 in Cijfers

Ooit slachtoffer huiselijkgeweld, 19-65 jr

Definitie Percentage 19 tot 65 jarigen dat slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Voor indicator huiselijk geweld is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. De vraagstelling luidt: "Ben u ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld?" met de antwoordcategorieën: ja, nee.