Utrecht10 in Cijfers

Voldoet niet aan beweegnorm, 19-65 jr

Definitie Percentage 19 tot 65 jarigen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De norm voor gezond bewegen bij volwassenen houdt in dat men ten minste 5 dagen per week gedurende een half uur per dag matig intensief beweegt. Voor indicator bewegen (NNGB) is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd. De vraagstellingen hebben betrekking op het beweeggedrag van het woon/werkverkeer, activiteiten op werk/school, huishoudelijke activiteiten, vrije tijd en sport.