Utrecht10 in Cijfers

Risico op angststoornis/ depressie, 19-65 jr

Definitie Percentage 19 tot 65 jarigen met een matig tot hoog risico op een angststoornis of een depressie. Voor het meten van het "risico op een angststoornis of depressie (matig)" is de landelijke standaardvraagstelling van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gehanteerd waarbij gebruik is gemaakt van de Kessler Psychological Distress Scale, K10. Met behulp van tien vragen is het niveau gemeten van angst- en/of depressieve klachten in de afgelopen vier weken. Per vraag kan de respondent aangegeven hoe vaak hij/zij zich zo voelde variërend van 'altijd', 'meestal', 'soms', 'af en toe' en 'nooit'. Hiermee wordt vastgesteld of de respondent een laag, matig of hoog risico heeft voor een angst- en/of depressieve stoornis.