Utrecht10 in Cijfers

Indicator sociale overlast

De mate waarin men overlast ervaart van buurtbewoners