Utrecht10 in Cijfers

Indicator woonklimaat

Gemiddelde 3 rapportcijfers (wonen, woonomgeving, leefbaarheid)