Utrecht10 in Cijfers

% (zeer) tevreden over aanbod (gezondheids)zorgvoorzieningen in de nabijheid

Percentage 'zeer tevreden' of 'tevreden'