Utrecht10 in Cijfers

% spreekt mensen aan op hun gedrag als ze overlast veroorzaken in de buurt

Percentage 'ja, (bijna) altijd' of 'ja, soms'