Utrecht10 in Cijfers

% heeft zich in afgelopen jaar actief ingezet voor de l&v in de buurt

Onderdeel indicator feitelijke inzet