Utrecht10 in Cijfers

% heeft geholpen met onderhoud aan openbaar groen

Onderdeel indicator feitelijke inzet