Utrecht10 in Cijfers

% doet zelf wel iets als er op straat een heftige woordenwisseling gaande is

Percentage 'ja, zeker' of 'waarschijnlijk wel'