Utrecht10 in Cijfers

% doet zelf wel iets als er spijbelende kinderen rondhangen in de buurt

Percentage 'ja, zeker' of 'waarschijnlijk wel'