Utrecht10 in Cijfers

% doet zelf wel iets als jongeren graffiti spuiten

Percentage 'ja, zeker' of 'waarschijnlijk wel'