Utrecht10 in Cijfers

% doet zelf wel iets als men iemand bezig ziet aan een geparkeerde auto

Percentage 'ja, zeker' of 'waarschijnlijk wel'