Utrecht10 in Cijfers

% denkt dat buurtbewoners wel iets doen als men iemand bezig ziet aan een geparkeerde auto

Percentage 'ja, zeker' of 'waarschijnlijk wel'