Utrecht10 in Cijfers

gediplomeerden WO naar woongemeente, mannen