Utrecht10 in Cijfers

% basisschoolleerlingen met een gewicht van 0.30