Utrecht10 in Cijfers

leerlingen op scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/VSO) naar schoolgemeente