Utrecht10 in Cijfers

% in eigen gemeente naar school voor voortgezet onderwijs