Utrecht10 in Cijfers

opleidingsniveau bevolking 15-75 jaar: laag (x 1.000)

Het aantal personen met een laag opleidingsniveau van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar (x 1.000).