Utrecht10 in Cijfers

opleidingsniveau beroepsbevolking: laag (x 1.000)

Het aantal personen met een laag opleidingsniveau van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (x 1.000). De beroepsbevolking bestaat uit alle personen (15 tot 75 jaar) die: - ten minste 1 uur per week werken, of - werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste 1 uur per week gaan werken, of - verklaren ten minste 1 uur per week te willen werken, daarvoor direct (binnen 2 weken) beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste 1 uur per week te vinden.