Utrecht10 in Cijfers

% personen met huishoudensink. tot 120% van het soc. min.

Percentage personen met een inkomen van het huishouden tot 120% van het sociaal minimum. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.