Utrecht10 in Cijfers

% personen in hh rond het sociaal minimum (105%)

Percentage personen met een inkomen van het huishouden tot 105% van het sociaal minimum. Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.