Utrecht10 in Cijfers

% autochtone huishoudens met niet-actief inkomen

Percentage huishoudens van autochtone herkomst met een niet-actief inkomen. De groep niet-actieven betreft personen met hoofdzakelijk inkomen uit een uitkering of pensioen.