Utrecht10 in Cijfers

% autochtone huishoudens met actief inkomen

Percentage huishoudens van allochtone herkomst met een niet-actief inkomen. De groep niet-actieven betreft personen met hoofdzakelijk inkomen uit een uitkering of pensioen.