Utrecht10 in Cijfers

% allochtone huishoudens met niet-actief inkomen

Percentage huishoudens van allochtone herkomst met een niet-actief inkomen. Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. De groep niet-actieven betreft personen met hoofdzakelijk inkomen uit een uitkering of p