Utrecht10 in Cijfers

% allochtone huishoudens met actief inkomen

Percentage huishoudens van allochtone herkomst met een actief inkomen. Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. De groep actieven omvat naast zelfstandigen, personen met vooral inkomen uit arbeid.