Utrecht10 in Cijfers

% meerpers. hh ouder dan 65 jaar (aandachtsgroepen VSO)