Utrecht10 in Cijfers

gem.best.hhink.van autochtone herkomst met niet-actief ink. (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens van autochtone herkomst met een niet-actief inkomen in duizenden euro's. De groep niet-actieven betreft personen met hoofdzakelijk inkomen uit een uitkering of pensioen.