Utrecht10 in Cijfers

gem.best.hhink.van autochtone herkomst met actief ink. (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens van autochtone herkomst met een actief inkomen in duizenden euro's. De groep actieven omvat naast zelfstandigen, personen met vooral inkomen uit arbeid.