Utrecht10 in Cijfers

gem.best.hhink.van allochtone herkomst met niet-actief ink. (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar van huishoudens van allochtone herkomst met een niet-actief inkomen in duizenden euro's. De groep niet-actieven betreft personen met hoofdzakelijk inkomen uit een uitkering of pensioen.