Utrecht10 in Cijfers - gem.best.hhink. met inkomen uit pensioen (x 1.000 euro)

Utrecht10 in Cijfers

gem.best.hhink. met inkomen uit pensioen (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met inkomen uit pensioen als voornaamste inkomensbron in duizenden euro's.