Utrecht10 in Cijfers

% werkzoekenden (nww) langer dan 1 jaar

Aantal 1 jaar of langer niet-werkende werkzoekenden per 100 van het totaal niet-werkende werkzoekenden. De jaarcijfers geven de stand op 1 januari van het betreffende jaar weer. De kwartaal- en halfjaarcijfers geven de stand aan het eind van het betreffende kwartaal of halfjaar weer.