Utrecht10 in Cijfers

werkzoekenden (nww) korter dan 1 jaar

Het aantal bij het UWV-WERKbedrijf geregistreerde niet-werkende werkzoekenden met een inschrijftijd korter dan 1 jaar. De jaarcijfers geven de stand op 1 januari van het betreffende jaar weer. De kwartaal- en halfjaarcijfers geven de stand aan het eind van het betreffende kwartaal of halfjaar weer.