Utrecht10 in Cijfers

werkzoekende vrouwen (nww)

Aantal bij het UWV-WERKbedrijf geregistreerde niet-werkende werkzoekende vrouwen. De jaarcijfers geven de stand op 1 januari van het betreffende jaar weer. De kwartaal- en halfjaarcijfers geven de stand aan het eind van het betreffende kwartaal of halfjaar weer.