Utrecht10 in Cijfers

werkzoekenden hoog opgeleid (nww)

Het aantal bij het UWV-WERKbedrijf geregistreerde niet-werkende werkzoekenden met een hoge opleiding (HBO, Universiteit). De jaarcijfers geven de stand op 1 januari van het betreffende jaar weer. De kwartaal- en halfjaarcijfers geven de stand aan het eind van het betreffende kwartaal of halfjaar weer.