Utrecht10 in Cijfers

werkzoekenden (nww) langer dan 3 jaar

Aantal bij het UWV-WERKbedrijf geregistreerde niet-werkende werkzoekenden met 3 jaar of meer inschrijftijd. De jaarcijfers geven de stand op 1 januari van het betreffende jaar weer. De kwartaal- en halfjaarcijfers geven de stand aan het eind van het betreffende kwartaal of halfjaar weer.