Utrecht10 in Cijfers

werkzoekenden 15-26 jaar (nww)

Aantal bij het UWV-WERKbedrijf geregistreerde niet-werkende werkzoekenden in de leeftijdscategorie 15 t/m 26 jaar. De jaarcijfers geven de stand op 1 januari van het betreffende jaar weer. De kwartaal- en halfjaarcijfers geven de stand aan het eind van het betreffende kwartaal of halfjaar weer.