Utrecht10 in Cijfers

verhuurd nieuwbouw

Verhuringen Dit zijn alle bestaande woningen die in het systeem als verhuurd zijn afgemeld. Zowel bemiddelde woningen als woningen die via de media zijn geadverteerd. De berekening vindt plaats op huurcontractdatum indien deze leeg is wordt gebruikgemaakt van aanbiedingsdatum. Er wordt gekeken naar verhuringen van corporaties, zorginstellingen en particuliere instellingen vallen hier buiten. Lotingmodel De woningen komen in de krant en op internet. Tijdens de selectie wordt de volgorde van de kandidaten geloot. Verhuringen bemiddeling Dit zijn woningen die rechtsreeks bemiddeld zijn en vervolgens in het systeem als verhuurd zijn afgemeld. Deze woningen zijn niet via de media geadverteerd. De berekening vindt plaats op huurcontractdatum indien deze leeg is wordt gebruikgemaakt van aanbiedingsdatum. Verhuringen media Dit zijn alle woningen die via de media zijn aangeboden en vervolgens als verhuurd zijn afgemeld. De berekening vindt plaats op huurcontractdatum indien deze leeg is wordt gebruikgemaakt van aanbiedingsdatum.