Utrecht10 in Cijfers

gemiddelde wachttijd starters

De wachttijd is de tijdsduur in jaren die een woningzoekende staat geregistreerd op het moment van acceptatie van een woning (de verhuring). Tenzij de woonduur gunstiger is dan de inschrijftijd wordt hier naar gekeken. Het gaat hierbij uitsluitend om verhuringen die via de media zijn aangeboden via het aanbodmodel (inclusief nieuwbouw). Wachttijd is exclusief verhuurde woningen die via het lotingmodel of optiemodel zijn aangeboden en exclusief alle verhuringen aan voorrangsgroepen. De berekening vindt plaats op selectiedatum.